Công ty cổ phần đầu tư CTK được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án. Từ đất quốc phòng, do Quân chủng phòng không – không quân quản lý. Vậy CTK Group là ai?

Infographic: CTK Group là ai?

Theo:cafeland.vn