Luật nhà ở cho phép người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam; nhưng phải đảm bảo các điều kiện và thủ tục kèm theo. Tìm hiểu xem điều kiện và thủ tục cho người nước ngoài muốn mua nhà ở Việt Nam là gì qua infographic dưới đây nhé!

[Infographic] Điều kiện và thủ tục cho người nước ngoài muốn mua nhà ở Việt Nam

Nguồn: batdongsanviet.com.vn