Inforgraphic - Đón đầu xu hướng sống tại trung tâm mới của thành phố Hạ Long

Hạ Long – Quảng Ninh đang sở hữu nhiều điều kiện để trở thành “đầu tàu” kinh tế của cả nước. Đơn vị hành chính Hạ Long sẽ trở thành trung tâm mới của thành phố. Đây là đô thị lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, về số đơn vị hành chính trực thuộc,…

trung tâm mới TP. Hạ Long

Nguồn: 24h.com.vn