Luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2021. Nhiều điều thay đổi liên quan đến chính sách tiền lương cũng chính thức được áp dụng từ thời gian này. Hãy cùng theo dõi infographic sau đây: 

chính sách tiền lương

Nguồn: cafebiz.vn