Nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường hàng không, hành khách sẽ hưởng lợi. Nhưng là bài toán đau đầu cho cơ quan quản lý khi hạ tầng quá tải. Cùng theo dõi Infographic dưới đây:
[Infographic] Thị trường hàng không Việt Nam hiện ra sao?
Nguồn: dichvuhangair.com