“Xuống tiền” vào bất động sản giai đoạn sốt đất có thể mang về khoản lợi nhuận “khủng” cho nhà đầu tư. Tuy nhiên nếu nhảy vào thị trường mà không suy nghĩ thì rủi ro nhà đầu tư phải nhận là rất lớn. Thế nên việc nắm vững mọi thông tin liên quan đến các cơn sốt đất ảo cùng khả năng phán đoán thị trường sẽ giúp “phi vụ” đầu tư thêm chắc ăn đấy.

sốt đất ảo

Nguồn: batdongsan.com.vn